Formuoti užklausą

Product was successfully added to your shopping cart.

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB „Printmark Group“, 133859928 rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB „Printmark Group“, 133859928 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: kitą kontaktinę ir mokėjimų informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB „Printmark Group“, 133859928 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB „Printmark Group“, 133859928 Valdomas elektronines sistemas. UAB „Printmark Group“, 133859928 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB „Printmark Group“, 133859928 naudotų jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę atsisakyti.

UAB „Printmark Group“, 133859928 vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB „Printmark Group“, 133859928 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
2. Apdoroti Jūsų užklausas;
3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti.

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
3. UAB „Printmark Group“, 133859928, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu;
4. UAB „Printmark Group“, 133859928 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu.

Slapukų naudojimas

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti, statistiniais bei rinkodaros tikslais.

Būtini slapukai yra privalomi tinkamam interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui. Šiems slapukams nėra reikalingas Jūsų sutikimas.

Jūs galite atskirai sutikti su 3-ių šalių funkcinių, statistikos ir rinkodaros slapukų naudojimu.

Peržiūrėti slapukų sąrašą ir savo pasirinkimą galite valdyti paspaudę mygtuką <button id="csconsentlink">Slapukų nustatymai</button>.

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB „Printmark Group“, 133859928 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2024 02 28.

Susisiekite su mumis

Susisiekite